Patrónus Human Management
Dr. Nagy József
Ha minőségi képzésre vagy tanácsadásra van szüksége!
MENÜ

Tanulásmódszertan, vizsagtechnika

 

A felnőtt oktatás nem csak tematikáját, oktatás-szervezési  sajátosságait tekintve tér el az iskolai, középiskolai, felsooktatási  intézmények által folytatott pedagógiai tevékenységtől.
Míg az utóbbi intézmények hallgatói, diákjai zömében főállásban  tanulók, addig a felnőtt oktatás jelentős hányadát azok a tanulni  vágyók teszik ki, akik család és munka mellett szabadidejük,  hétvégéjük feláldozásával,éjszakákba nyúlóan készülnek arra,     hogy ismereteket, magasabb kvalifikációt, diplomát  szerezzenek.   A tanfolyamok, szemináriumok, különböző szintű  képzések és  továbbképzések résztvevői ma igényesebbek, mint  valaha. Nem  mindegy tehát, hogy az amúgy is kevés tanulásra  fordítható időt  milyen hatékonysággal tudják kihasználni.

A cél nyilvánvalóan az, hogy a legkevesebb idő és energia ráfordításával a legtöbb információhoz juthassanak oly módon, hogy azt tudásként kamatoztathassák úgy a vizsgákon, mint az általuk kiválasztott munkaterületen egyaránt.

Mivel a tanulás folyamatában az életkori sajátosságok, a már meglévő tudás, intellektuális és mentális képességek, személyiségtényezők, a korábbi iskolázottság során kialakított tanulási stratégiák is döntő szerepet játszanak, így nélkülözhetetlennek látszik ezen sajátosságok és tulajdonságok egyénre szóló felmérése.

 

15 órás komplex programunk első részében olyan pszichológiai tesztek, felmérések, vizsgálati eljárások kerülnek alkalmazásra, melyek pontos diagnózisát adják a képzésben résztvevők előbb említett tulajdonságainak, képességeinek.

A program második fele tartalmát tekintve olyan előadás és tréning, melynek célja a helyesen kialakított, meglévő tanulási taktikák hatékonyabbá tétele, új taktikák, praktikák kialakítása, tréning gyakorlatok során történő begyakorlása, alkalmazásának elsajátítása.

A program tematikájába építve a résztvevők aktív pihenésre, regenerációra alkalmas lazító technikával is megismerkednek, elsajátítva az eljárás alapjait.

 

Programunk tartalmából

  • A tanulás, mint folyamat
  • Az emlékezet fejlesztésének lehetőségei
  • Memotechnikák
  • Koncentrációs gyakorlatok
  • Kreatív ötletalkotás
  • A gondolkodás kultúrája
  • Ismétlések:                                                                                                                                                    *lámpaláz
  • Termékeny értelem:                                                                                                              szövegfeldolgozás                                                                                                                                 *címmeditáció                                                                                                                                             *skimming                                                                                                                                          *áttanulmányozás                                                                                                                                       *kivonat készítés

 


 

 

Módszerek: pszichológiai tesztek, felmérések, előadás, konzultáció, tréning, egyéni- és csoportfoglalkozás, helyzetgyakorlatok, egyéni és csoportos visszajelzés,
Időtartam: 16 óra, 2 egymást követő tréningnap,
Forma: egyéni jelentkezés alapján csakúgy, mint vállalaton belüli formában,
Csoportlétszám: min. 12 fő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

Asztali nézet