Patrónus Human Management
Dr. Nagy József
Ha minőségi képzésre vagy tanácsadásra van szüksége!
MENÜ

Egyéni és Csoportteljesítmény értékelése mint a minőségbiztosítás záloga

 

 

A teljesítménymenedzsment az egyik legnagyszerűbb eszköz a         vezetők kezében a munkavállalók motiválására.
A teljesítménymenedzselési rendszerek kidolgozása valamint       működtetése jelentős jogi és adminisztrációs kihívás elé állítja        a humán szakembereket és a vezetőket.

A teljesítményértékelő beszélgetés a vezetők és a beosztottak     tervszerű, formális keretek közt lezajló beszélgetése.

 

 

"Magányos az az ember aki nem hibázik egyedül van és nem tesz semmit.
Szánalomra méltó az az ember, aki hibázik  de hibáiból semmit nem tanul.
Bolond az az ember, aki hibázik  de hibáit nem ismeri el.
Csak az a bölcs, aki tudja, hogy hibázik  de hibáit felismeri,
elismeri és kijavítja."

/Lao Tse/

 

A munkatársak teljesítménye gyakran egyenetlen, hullámzó. Helytelen munka-technika, hiányzó szakmai ismeretek, munkahelyi konfliktusok, privát problémák és nehézségek állhatnak az átmeneti vagy tartós sikertelenségek hátterében.

A vezető feladata, hogy szakmai és élettapasztalatával, világosan megfogalmazott célokkal és elvárásokkal, a problémák megfogalmazásával adjon alternatívákat, új impulzusokat beosztottjai számára.

 

Ha a vezető teherként, letudandó kötelességként vagy időpocsékolásként, a beosztott pedig vallatásként, retorzióként vagy prédikálásként éli meg a teljesítményértékelő beszélgetést, akkor bizony sok még a teendő!

 

A szemináriumon résztvevők elsajátíthatják a hatékony teljesítményértékelés módszertanát, annak érdekében, hogy munkatársaik magatartását feladataiknak megfelelően optimalizálják és ezzel eredményeiket javítsák.

 

 


 

 

Módszerek: előadás, egyéni- és csoportfoglalkozás, helyzetgyakorlatok.
Időtartam: 1 napos szeminárium. (8x45 perc)
Forma: a szeminárium lebonyolítható úgy egyéni jelentkezés alapján, mint szervezetten, vállalaton belüli formában.
Csoportlétszám: min. 12 fő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

Asztali nézet