Patrónus Human Management
Dr. Nagy József
Ha minőségi képzésre vagy tanácsadásra van szüksége!
MENÜ

 

A munka csoportok belső viszonyrendszere, rejtett hálózata

 

A munkahelyi csoportok teljesítménye a szakmai felkészültség, technikai ellátottság mellett számos más tényezőtől is függ. Elvitathatatlan, hogy a csoportok belső viszonyrendszere, a munkatársak formális és informális kapcsolati tényezői meghatározó jellegűek a munkacsoportok, kollektívák hatékonyságának alakulásában. A szociometriai vizsgálatok lehetővé  teszik a teamek belső viszonyrendszerének diagnózisát,  lehetőséget teremtve   ezzel a belső humán viszonyok optimalizálására.

 

Az eljárás létrehozása Jakob Levy Morénó nevéhez fűződik. Hazánkban Mérei Ferenc által tovább-fejlesztett változata, a több szempontú szociometria terjedt el. Ez a több szempontú választási kritériumok segítségével, megmutatja számunkra a csoport tagjainak elhelyezkedését, a közösségek rejtett hálózatát, valamint részletes elemzésen keresztül bemutatja magát a közösséget is.

 

A több szempontú szociometriai vizsgálatok célkitűzése:

Nem csak a csoportok tagjainak társas helyzetére, pozíciójára vonatkozóan kaphatunk értelmezési támpontot, hanem a vizsgált társas alakzatról, mint közösségről és kiscsoportokról, mint társas egységekről is.

A jellemzés kiterjed a munkahelyi csoportok aktuális belső viszonyaira: hierarchikus felépítésére, funkció jellegű tagolódására, a feladatokból fakadó kontaktusokra, a csoportos döntéshozatal dinamikájára.

Egzakt adatokat kaphatunk a társas mezőt hatékonyan befolyásoló egyéni és csoportos indítékokról, különös tekintettel a választásokat, kötődéseket kialakító társas szinten megnyilvánuló motivációkról.

 

A szociometriai felmérés alapja az a négyféle kritériumkör alapján összeállított kérdőív, amely a vizsgálni kívánt munkahelyi csoport tagjai körében kerül felvételre.

  1. Rokonszenvi választásokra épülő kérdések: (kivel ülne le egy asztalhoz, kivel menne el hajó-kirándulni stb.)
  2. A közösségi funkciókra vonatkozó kérdések: (ki tudná a vezetőt legjobban helyettesíteni, ki az aki leginkább kiáll a dolgozók érdekei mellett stb.)
  3. Egyéni tulajdonságokra, képességekre, készségekre, adottságokra vonatkozó kérdések: (műveltség, szervezőkészség, ügyesség stb.)
  4. A népszerűségre, az érvényesülésre vonatkozó kérdések.

A kérdőívek felvételét követi azok értékelése és a szervezeti egység, munkahelyi csoport jellemzőinek, belső viszony és normarendszerének, motivációinak feltárása, sajátosságok meghatározása úgy egyéni, mint csoportszinten.

A kapott eredmények függvényében lehetőség nyílik arra, hogy   a beavatkozzunk az aktuális csoport belső viszonyrendszerébe: értékes, de esetlegesen marginális szociometriai pozícióban lévő dolgozó -(k) beemelése a csoportba, rivális kiscsoportok megszüntetése, egyes dolgozók teljesítményének fokozása, az informális kommunikációs csatornák feltárása és felhasználása  a hatékonyság fokozása érdekében, elégedetlenség csökkentése, a céggel szembeni lojalitás fokozása.

 

 


Módszerek: egyéni interjúk, kérdőíves felmérés, egyéni és csoportos visszajelzés.
Időtartam: a vizsgálni kívánt munkacsoport, team létszámától függően.
Forma: vállalaton belüli formában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

Asztali nézet