Patrónus Human Management
Dr. Nagy József
Ha minőségi képzésre vagy tanácsadásra van szüksége!
MENÜ

A szervezeti kultúra tudatos alakítása

 

 A szervezeti kultúra a vélemények, attitűdök, feltételezések és értékek    összessége,  amely lényegesen befolyásolja a dolgozók munkahely viselkedését, és így a szervezet hatékonyságát. Minden vezetésnek tudatosan törekednie kell a szervezet céljának megfelelő kultúra kialakítására, megerősítésére, fenntartására és a külső környezet változása miatt szükséges belső változások végrehajtására.

 

A szervezeti kultúra változtatása

"A szervezeti kultúra megváltoztatása többlépcsős komplex feladat. Bármennyire is alapvetőnek tartja a szervezeti értékeket a felső vezetés, a dolgozóknak megvannak a saját értékeik, amelyeken csak akkor változtatnak, ha meggyőződnek arról, hogy ez nem csupán a szervezet, hanem a saját érdekeiket szolgálja."
                                                                                                                                                                       /KleinSándor/

 

Mint minden beavatkozás, a szervezeti kultúra alakítása is előzetes, körültekintő feltárást igényel.
Csakis széleskörű diagnosztikai munkát, alapos helyzetértékelést követően lehet kijelölni a szükséges változások irányát, a változtatások mélységét és módját.
Elengedhetetlen, hogy a munkahelyi vezető elköteleződjék a szervezet céljait szolgáló változtatások végrehajtásának érdekében, mozgósítva maga mellett a szervezet kellő pregnanciával bíró munkatársait.A változtatás folyamatának lépései:

Szervezetdiagnózis, a jelenlegi kultúra realitása.
Célok kijelölése, küldetés megfogalmazása
A változtatás stratégiája (a kijelölt út megtervezése)
A hatékonyság ellenőrzése

 

A vállalati kultúra változtatásának vizsgálati dimenziói:

Teljesítmény: termelékenység, minőség, új technológiák bevezetése, ügyfélközpontúság,
Emberi erőforrások: kiégés, fásultság, munkahelyi megelégedettség.
Döntéshozatal: bürokratizmus foka, szabálytartás, dolgozói autonómia, hatékonyság, hosszú távú tervezés,
Kapcsolatok: szervezeti célok ismerete, a vállalati kommunikáció hatékonysága, a csoportok és egyének közötti harmonikus és kiegyensúlyozott munkahelyi kapcsolatok kérdése.

 

A szervezet hatékonyságának fokozása, csakis a szervezeti kultúra folyamatos figyelemmel kísérése mellett, annak állandó korszerűsítésével valósítható meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

Asztali nézet