Patrónus Human Management
Dr. Nagy József
Ha minőségi képzésre vagy tanácsadásra van szüksége!
MENÜ

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés

A verbális agresszióval, tettlegességgel fenyegető konfliktushelyzetek kezelése. Hatékony konfliktuskezelés pedagógusok részére.

 

Frusztráció, indulatosság, düh, agresszió, tettlegesség, fizikai erőszak, megalázás, kilátástalanság, lelki terror                                                                             

Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az iskolákban bekövetkező súlyos rendkívüli események. Nem csak külföldön, de sajnos hazánkban is csaknem mindennaposak a pedagógusokat érő verbális és gyakran agresszív, tettlegességgel nem csak fenyegető, de sajnos azzá fajuló konfliktushelyzetek.

 

 

      Ha már átélte a megalázás érzését...,

          ha már érezte magát szinte teljesen tehetetlennek...,

ha már érezte magát kiszolgáltatottnak, veszélyhelyzetben...,

 

ha már volt, hogy elszakadt a cérna és ezt később nagyon megbánta...,

 

ha már volt a kontrollvesztés határán...,

 

és akkor is, ha még nem!

Tréning azoknak a pedagógus kollégáknak,

akik napi munkájuk során

gyakran kerülnek indulatokkal túlfűtött konfliktushelyzetbe.

Képzés azoknak a kollégáknak,

akiknek úgy munkájukban, mint magánéletükben a konfliktushelyzetek megnyugtató megoldása

kiemelkedően fontos.

Lehetőség mindazoknak,

akik valóban olyan gyakorlati, tárgyalástechnikai

jártasságnak a kialakítására vágynak,

amely számottevően növeli a mindennapok

konfliktushelyzeteinek megoldását.

 

A gyermekek, által családi környezetben, szubkultúrákban megélt agresszió tovább folytatásának, levezetésének színterévé váltak az iskolák. A kortárscsoportokban megjelenő egymásközti diák-diák agresszió mellett gyakran találkozhatunk a tanár-diák közti feszültség, nézeteltérés inadekvát módon történő levezetésével.

Egyre gyakoribb az olyan jellegű konfliktusok előfordulása, ahol összetűzésbe kerül egymással a pedagógus és a gyermekét, úgymond védelmező szülő.

 

A program célja:     

A továbbképzés alapvető célkitűzése a résztvevők elméleti kommunikációs tudásának bővítése mellett olyan gyakorlati, tárgyalástechnikai jártasságnak a kialakítása, amely számottevően növeli a konfliktusok megoldásának hatékonyságát, különös tekintettel a verbális agresszióval, tettlegességgel fenyegető konfliktushelyzetek időbeni felismerése, azok megelőzése és hatékony kezelése érdekében.

Az összeállított továbbképzési program sajátos megközelítésbe helyezi a tradicionálisan elfogadott konfliktuskezelést. Főként a gyakorlatban alkalmazható módszerekre támaszkodva ismerteti meg a résztvevőket a személyközi konfliktusok kezelésének különböző technikáival.

Az elméleti háttér megismerésével párhuzamosan a kollégák szerepgyakorlatokon keresztül, külsős felnőtt és színitanodás segítők közreműködésével, saját élmény szintjén sajátíthatják el a különböző megoldási technikákat.

A résztvevők részleteiben ismerhetik meg a dialógus folyamatának lépéseit a kötődés kialakításától, az azonosulási szükségletek kifejeződésén keresztül, a párbeszéd, a közös cél, a megoldások megfogalmazásáig.

Az indulatokkal túlfűtött konfliktushelyzetek megoldására való felkészítés során kiemelt figyelmet fordítunk a tudatos viselkedés-kontroll képességének kialakítására.

Ennek érdekében olyan egyedülállónak tekinthető feldolgozási módszert alkalmazunk, ahol a beállított helyzetgyakorlatok során átélt indulati, pszichés stressz mértékét kétpólusú, EKG elvezetésű szívfrekvencia mérő készülékkel (cardio-öv) mérjük. A műszeres mérés (bio-feedback), eredményeit a részletekre kiterjedő elemzés során összevetjük a helyzetgyakorlat során rögzített képanyaggal.

A pszichotechnikai eszközök alkalmazásának köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy a szituációk szubjektív megélésének élménye mellett az objektív, mért és rögzített adatokat is felhasználjuk a feldolgozás során.

A belátásos tanulási folyamat nagymértékben elősegíti a konfliktusok kezelésének sarkalatos pontját az említett tudatos viselkedés-kontroll kialakítását.

A képzés során különös hangsúlyt kap a tettlegességi szándék felismerése az interakcióban, a szándék felismerése során szükséges teendők gyakorlása, valamint a tettlegesség során követendő helyes magatartás.

 

A képzés résztvevői képessé válhatnak arra, hogy:

  •       nagy biztonsággal helyesen kalibrálják saját maguk és az interakcióban résztvevő másik fél aktuális    érzelmi, indulati állapotát (érzéseit, félelmeit, szorongásait),
  •    elsajátítsák a helyes tárgyalási megközelítés kiválasztásának folyamatában az érzelem, a       kapcsolatépítés és a kötődés kiépítésének technikáját,
  •       hatékony kommunikációt folytassanak kiélezett, indulatokkal túlfűtött konfliktushelyzetben,
  •     készség szinten alkalmazzák az aktív hallgatás, az önfeltárulkozás, a magyarázó körülírás és a     kérdezés, mint a hatékony krízisintervenció technikáit,
  •       felismerjék úgy a saját, mint mások testi épségét veszélyeztető szituációkat és sikeresen oldják meg  a kialakult konfliktushelyzetet.

     

Továbbképzés tematikája:

1. Bevezetés

1.1. Nemzetközi helyzetkép.

1.2. Magyarországi sajátosságok.

2. A konfliktus értelmezése

2.1.   A konfliktuskezelés tradicionális megközelítése

2.2.   Újabb megfontolások a konfliktuskezeléshez

2.3.   Eszkaláció vagy megoldás

3. A konfliktusok megoldásának folyamata

3.1.   A dialógus folyamata, lépései

3.2.   A dialógust gátló tényezők

3.3.   Az indulati tényezők hatása a gondolkodási képességre

3.3.1.    érzékelési funkciók csökkenése

3.3.2.    döntéshozatal

3.3.3.    cselekvési kontroll elvesztése

3.3.4.    cselekvési kontroll megőrzése

4.Tárgyalási megközelítések

4.1.   Pozíció védő megközelítés.

4.2.   Kölcsönösségi modell.

4.3.   Analitikus modell.

4.4.   Komplex megközelítés

5.Kommunikáció elmélet, gyakorlat

5.1.      A kommunikáció szintjei.

5.2.      A kommunikációs keretezés.

5.3.      Arculati, instrumentális, kapcsolati és érzelmi vonatkozások.

5.4.      Az érzékszervi modalitásokra történő ráhangolódás   (V.A.K.O.G.)

6. A kapcsolati kötődés szerepe a konfliktus megoldásában

6.1.      Az „én" állapotok. (Tranzakció analízis)

6.2.      A kommunikáció első, második szabálya.

6.3.      Rejtett tranzakciók.

6.4.      Sztrókok.

7.A tettlegesség szándékának felismerése az interakcióban

7.1.      Előfeltevések.

7.2.      Felismerési lehetőségek.

7.3.      Teendők tettlegességi szándék észlelésekor, tettlegesség során követendő magatartás.

A továbbképzés szervezője vállalja, hogy kellő számú jelentkező (minimum 14 fő) esetén, a továbbképzést a jelentkezők által megjelölt helyen, valamint közösen egyeztetett időpontban bonyolítja le.  

 


 

Optimális csoportlétszám:    14-18 fő

A továbbképzés részletes tájékoztatója, továbbképzési helyszínek és időpontok valamint a jelentkezéshez szükséges teljes dokumentáció letölthető honlapunkról, illetve elérhetőségeinken keresztül kérhető.

 

További lehetőségek:

  •       A továbbképzési program bemutatása tantestületek részére tantestületi értekezlet vagy egyéb más fórum, rendezvény keretein belül.

    Időszükséglet: min. 2 óra

  • Az iskolai agresszió és agressziókezelés témakörének feldolgozása.

    Időszükséglet: igény szerint

 

Tájékoztatásért felelős személy:    Dr. Nagy József

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

Asztali nézet