Patrónus Human Management
Dr. Nagy József
Ha minőségi képzésre vagy tanácsadásra van szüksége!
MENÜ

Csapatépítés, a csoporton belüli együttműködés fejlesztése 

                                                                                                                                                     Mindennapi tevékenységünk során más emberekkel is folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Elengedhetetlenül fontos, hogy  az általunk folytatott interakció sikeres legyen, de nem csak a  munkafolyamat eredményességének, hatékonyságának érdekében,  hanem azért is, hogy az együttes munkatevékenység önmagában is  örömöt és közös elégedettséget okozzon.

Munkatársainkkal közös céljaink megvalósítása érdekében  dolgozunk. Egyformán strukturáljuk munkaidőnket, ugyan azon  gépeket és eszközöket használjuk, sőt nyelvezetünk is többnyire  egységes. Kívülállók számára is úgy tűnhet, hogy egy jól definiálható  csoportba tartozunk. Csoportdinamikai, pszichológiai szempontból  is így van-e ez, ezt leginkább munkahelyi csoportunk belső  viszonyrendszere, az általunk végzett tevékenység hatékonysága  tükrözi leginkább. Megvan a lehetősége annak, hogy valódi, együttműködő csapatot, teamet alkossunk.

A team építő tevékenység kapcsolódhat szélesebb körű szervezetfejlesztéshez, a szervezeti kultúra tudatos alakításához. Alkalmazhatjuk önállóan is cégünk, vállalatunk munkatársai közötti kapcsolatrendszer kialakítására, a meglévő belső viszonyrendszer átalakítására, munkatársaink közötti kommunikáció javítására csakúgy, mint a munkahelyi csoportok egymásközti, illetve csoporton belüli konfliktus-megoldó képességeinek fejlesztésére.

A csapatépítés legfontosabb célja, hogy a csoportot a csoportfejlődés egy meghatározott szintjére emeljük. Amikor a csoport dolgozik önmagán elértük azt a szintet, hogy bizakodással nézzünk a változások elébe.

A csoportfejlődésnek csakúgy, mint személyiségünk fejlődésének jól definiálható szakaszai vannak. Fontos lépcsőfok a csoporton belüli egymásrautaltság felismerése, az egymás kölcsönös elfogadása és tiszteletben tartása, hatékony kommunikáció kialakítása. A csoporton belüli és a csoportközi konfliktusok tudatos kezelése már a csoportfejlődés magasabb szintjének kialakulását tükrözi. Mindezek megvalósulása látványos javulást eredményezhet a csoport által folytatott tevékenység színvonalában, hatékonyságában.

 

Az általunk szervezett csapatépítő tréning valósághoz közeli helyzetek,  szituációk szimulálásán keresztül, saját élmény szintjén juttatja el  résztvevőit önmaguk és a társas interakcióban résztvevők alaposabb megismeréséhez. Lehetőséget biztosít nem csak az egyéni, személyes, de a szervezeti kommunikáció, az együttműködés hatékonyságának fejlődéséhez.

 

A tréning során alkalmazott gyakorlatok, elemek a csoport fejlődésének leginkább megfelelő igények alapján kerülnek összeállításra. Igényként jelentkezhet pl. új tagok csoportba történő beilleszkedésének elősegítése, a csoporton belüli összetartás erősítése, a kommunikációs gátak feloldása, készségek fejlesztése vagy a konfliktuskezelés, együttműködés javítása.

 


 

Módszerek: tréning, egyéni- és csoportfoglalkozás, helyzet- és szituációs gyakorlatok,
Időtartam: 24 óra, 3 egymást követő tréningnap,
Forma: vállalaton belüli formában,
Csoportlétszám: 14-16 fő,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

Asztali nézet