Patrónus Human Management
Dr. Nagy József
Ha minőségi képzésre vagy tanácsadásra van szüksége!
MENÜ

A felvételi állásinterjú pszichológiája, módszertani felkészítés

 

Az állásinterjú a munkaerő-kiválasztási folyamat egyik legfontosabb  eleme, image- formáló szerepe van.

Az interjún szerzett benyomások az egész cégre kivetítődhetnek, ezért   is nagyon fontos, hogy mi milyen képet mutatunk a vállalatról, a  szervezetünkről, munkatársainkról, saját magunkról.                                                                             Az állásinterjút semmi nem pótolhatja. Vannak azonban olyan  technikák, módszerek, alkalmassági, intelligencia- és  személyiségtesztek, értékelő-fejlesztő központ gyakorlatok,  referenciák  ellenőrzése, grafológia, munkapróba -, amelyek  kiegészítik, megerősítik az interjún szerzett benyomásainkat, illetve az   interjún pontosan meg nem figyelhető szempontokra, kérdésekre  is   választ adnak. A munkakörök jellegétől és a rendelkezésre álló  erőforrásoktól függően határozzuk meg a kiválasztási folyamatot és az  abban alkalmazott interjú milyenségét.

 

A Kommunikáció-elmélet és gyakorlaton belül:

 

Érzékszervi modalitások: A környezetünkből érkező jelek, jelzések terjedésének csatornái.
Kalibrálás: A tárgyaló fél vezető kommunikációs modalitásának, felismerése az interakció során. A vezető kommunikációs csatornára történő ráhangolódás folyamata, a befolyásolás művészete.
Személyiségtípusok, személyiség-tipológiák: Néhány alapvető személyiség-típus és azok jellemzőinek megismerése.
Alapvető szociálpszichológiai ismeretek: Az emberi interakciók világa. A személyészlelés. A benyomások szerveződése és kialakításának folyamata.

A szeminárium résztvevői részletesen megismerkedhetnek a felvételi állásinterjú pszichológiai hátterével, az alapvető interjú fajtákkal és stratégiákkal, valamint azok alkalmazási előnyeivel.

A feldolgozandó interjú fajtái között szerepel az egyéni interjú, a folytatólagos interjú, a páros és panel interjú valamint a csoportos interjú és ezek sajátosságai, alkalmazásuk szabályai.

Az interjú stratégiák közül résztvevőink megismerkedhetnek az őszinte és barátságos, a problémamegoldó, a viselkedési esemény, a stressz stratégia nyújtotta lehetőségekkel.

A hallgatóink elsajátíthatják továbbá az interjúk levezetésének metodikáját, miközben hasznos tanácsokat kapnak a kérdezéshez, a jelöltek értékeléséhez. A foglakozás során rávilágítunk az interjúhelyzetben leggyakrabban elkövetett típushibákra és megtanítjuk a résztvevőinket arra, hogy miképpen kerülhetik el azokat.

 


 

 

Módszerek: előadás, egyéni- és csoportfoglalkozás, helyzetgyakorlatok.
Időtartam: 16 óra
Forma: egyéni jelentkezés alapján csakúgy, mint vállalaton belüli formában.
Csoportlétszám : min. 12 fő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

Asztali nézet